Zaproszenie

Szanowni Państwo,

dr hab. n. med.Barbara Remberk

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji:

Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – standardy postępowania, szanse, zagrożenia i nowe wyzwania 2019”

Konferencja odbędzie się 14-15 czerwca 2019 r. , w Warszawie.

Konferencja połączona będzie z obchodami XXX–lecia istnienia Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Patronatem objęli konferencję: prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki , konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, a także Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Dr hab. n. med. Barbara Remberk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, wraz z zespołem jest organizatorem tego wydarzenia naukowego.

Jak zorientujecie się Państwo po zapoznaniu się z programem konferencji, zaszczycili nas swoją obecnością wybitni wykładowcy, między innymi prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska, prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski, prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki, dr hab. n. med. Anita Bryńska, dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, dr hab. n. med. Maciej Pilecki i inni.

Według badań epidemiologicznych zaburzenia psychiczne mogą dotyczyć około 17% populacji dzieci i młodzieży, w tym około 9% potrzebuje pomocy specjalistycznej. Szczególnym okresem jest także czas adolescencji i okres przejścia od młodości do dorosłości. Czas kończenia szkoły średniej, kiedy to nastolatki są formalnie pełnoletnie, lecz najczęściej wciąż pod opieką rodziców to jest dla młodzieży okresem trudnym z różnych względów; z punktu widzenia prowadzenia leczenia psychiatrycznego jest to czas, kiedy problemem może stać się zapewnienie pacjentowi ciągłości opieki lekarskiej i leczenia farmakologicznego.

Choć w naszym kraju odbywają się konferencje i spotkania naukowe poświęcone zagadnieniom psychiatrii dzieci i młodzieży, nie ma wydarzenia naukowego, które byłoby w sposób podstawowy skoncentrowane na roli farmakoterapii w leczeniu tej grupy pacjentów.

Dlatego wierzymy, że konferencja dotycząca farmakoterapii w psychiatrii dzieci i młodzieży jest bardzo potrzebna. Zależy nam na stworzeniu cyklicznego wydarzenia, które będzie dobrym miejscem podnoszenia kwalifikacji lekarzy, wymiany doświadczeń, opinii oraz wypracowywania najlepszych sposobów leczenia młodych pacjentów i tym samym na stałe wpisze się do kalendarza konferencyjnego lekarzy specjalistów z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, ale także pediatrów i lekarzy pierwszego kontaktu pracujących z dziećmi.

Mamy nadzieję, że dialog mający na celu wymianę doświadczeń i poszerzanie wiedzy, przyczyni się do rozwoju psychiatrii dzieci i młodzieży i będzie impulsem do pozytywnych zmian w tym obszarze.

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie,

Dr hab. n. med. Barbara Remberk