Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – 2019


Rejestracja na I ogólnopolską konferencję
Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – standardy postępowania, szanse, zagrożenia i nowe wyzwania -2019

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Opłata dla uczestników zawiera: udział w sesjach wykładowych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunche w dniach konferencji, oraz kolacja dnia 14.06.
  • uczestnicy do 31.05.2019 – 250 PLN
  • uczestnicy od 01.06.2019 – 300 PLN
  • rejestracja na miejscu – 350 PLN
  • wykładowcy i prowadzący sesje - zwolnieni z opłat