Program

Program konferencji
14 czerwiec 2019
I dzień(piątek)
11:00 – 22:00
10:00 – 10:45 Spacer po Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dla zaproszonych Gości
09:00 – 11:00 Rejestracja uczestników konferencji
11:00 – 11:15 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
11:15 – 12:45 Zaburzenia psychotyczne u dzieci i młodzieży
Prowadzenie: dr n. med. Lidia Popek,
lek. med. Katarzyna Bażyńska
  11:15 – 11:55 Ogólne zasady postępowania
– prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska
  11:55 – 12:35 Rola farmakoterapii
– dr hab. n. med. Barbara Remberk
  12:35 – 12:45 Dyskusja
12:45 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:30 Zaburzenia odżywiania
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska,
dr n.med. Agnieszka Kałwa
  13:00 – 13:25 Ogólne zasady postępowania
– dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  13:25 – 13:50 Aspekty prawne leczenia zaburzeń odżywiania
– prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
  13:50 – 14:20 Rola farmakoterapii
– prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
  14:20 – 14:30 Dyskusja
14:30 – 15:15 Obiad
15:15 – 16:45 Tiki
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski,
dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  15:15 – 15:55 Ogólne zasady postępowania
– mgr Katarzyna Szamburska-Lewandowska
  15:55 – 16:35 Rola farmakoterapii
– dr hab. n. med. Anita Bryńska
  16:35 – 16:45 Dyskusja
16:45 – 17:00 Przerwa
17:00 – 18:30 Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski,
dr n. med. Katarzyna Biernacka
  17:00 – 17:40 Ogólne zasady postępowania
– dr n. med. Artur Kołakowski
  17:40 – 18:20 Rola farmakoterapii
– dr. n. med. Anna Antosik-Wójcińska
  18:20 – 18:30 Dyskusja
18:30 – 19:00 Kilka refleksji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
Dyskusja
19:40 – 22:00 Kolacja
15 czerwiec 2019
dzień II (sobota)
08:30 – 16:00
08:30 – 9:30 Dylematy dyżuranta – sesja interaktywna
Prowadzenie: dr n.med. Sławomir Murawiec
Lek med. Katarzyna Wójcicka, lek. med. Jacek Węgrzyn, Zespół pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Bolesława Kalickiego

9:30 – 10:00 Zaburzenia tożsamości płciowej u dzieci i młodzieży
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
  09:30 – 09:55 Diagnoza i postępowanie
– lek. med. Łukasz Szostakiewicz
  09:55 – 10:00 Dyskusja
10:00 – 11:30 Ryzyko samobójstwa
Prowadzenie: dr hab. n. med. Agnieszka Słopień,
dr n. med. Lidia Popek
  10:00 – 10:40 Ogólne zasady postępowania
– prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
  10:40 – 11:20 Czy istnieją leki przeciwsamobójcze?
– prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
  11:20 – 11:30 Dyskusja
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa z przekąską
12:00 – 13:30 Zaburzenia spektrum autyzmu
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska,
dr n. med. Ewa Racicka
  12:00 – 12:30 Ogólne zasady postępowania
– dr n. med. Lidia Popek
  12:30 – 13:20 Rola farmakoterapii
– dr. hab. n. med. Agnieszka Słopień
  13:20 – 13:30 Dyskusja
13:30 – 15:00 ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
Prowadzenie: dr hab. n. med. Barbara Remberk,
dr. hab. n. med. Agnieszka Słopień
  13:30 – 14:10 Ogólne zasady postępowania
– dr n. med. Ewa Racicka
  14:10 – 14:50 Zasady farmakoterapii
– dr n. med. Artur Wiśniewski
  14:50 – 15:00 Dyskusja
15:00 – 16:00 Transition – od dzieciństwa do dorosłości
Prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska
Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
Dr hab. n. med. Barbara Remberk
Dr n. med. Paweł Gosek
Zakończenie konferencji i losowanie nagród