Tematy konferencji

Tematy konferencji

Zaburzenia afektywne
Zasady postępowania w zaburzeniach afektywnych.
Standardy farmakoterapii.

Zaburzenia psychotyczne
Zasady postępowania w zaburzeniach psychotycznych.
Standardy farmakoterapii.

Zaburzenia odżywiania
Standardy postępowania w zaburzeniach odżywiania.
Rola farmakoterapii w zaburzeniach odżywiania.

Zagrożenie samobójstwem
Zasady postępowania.
Rola farmakoterapii.

Tiki
Najnowsze standardy postępowania i rola farmakoterapii (polskie standardy leczenia tików, które zostały opublikowane w ostatnim kwartale 2018 roku).

Zaburzenia tożsamości płciowej
Opis zjawiska i postępowanie.

ADHD
Zasady postępowania w zaburzeniach psychotycznych.
Standardy farmakoterapii.

Wyzwania okresu transistion
Jak zapewnić ciągłość opieki na granicy adolescencji i dorosłości?

Sesja interdyscyplinarna– dylematy dyżuranta.
Omówienie przypadków z punktu widzenia pediatry i psychiatry.