Informacje

I Ogólnopolska Konferencja
„Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – standardy postępowania, szanse, zagrożenia i nowe wyzwania 2019 „

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2019r., w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.