Opłaty

Opłata dla uczestników zawiera: udział w sesjach wykładowych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunche w dniach konferencji, oraz kolacja dnia 14.06.

  • uczestnicy do 31.05.2019 – 250 PLN
  • uczestnicy od 01.06.2019 – 300 PLN
  • rejestracja na miejscu – 350 PLN

Opłaty należy dokonać  przelewem na rachunek bankowy
FUNDACJA KLINIKI PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEJŚCIE,
Nr konta 60  1090  1883 0000 0001 2027 5415,
tytułem: udział w „Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – 2019”,
podając:
– w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem imiennego rachunku ): imię i nazwisko,
– w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP,
– w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata.