Kontakt

Kontakt w sprawach naukowych:

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – Instytut Psychiatrii i Neurologii;
ul. Sobieskiego 9; 02-957 Warszawa
tel. 22 458 26 31
e-mail: biuro@konferencja-pdim.pl
Dr hab. n. med. Barbara Remberk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży wraz z zespołem.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Justyna Warpechowska
tel.: 603 064 257
e-mail.: organizator@konferencja-pdim.pl