Program artystyczny

Program niemerytoryczny konferencji
14 czerwiec 2019
I dzień(piątek)
19:00-19:40 występ artystyczny – Magdalena Navarette i Andrzej Lewocki
Występ finansowany ze środków własnych organizatora.
Występ artystyczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.